www.tonibalanza.com

‘Matisse a les ones’, un programa per explicar la nostra realitat

Matisse a les ones és un projecte que tracta de fer un programa de ràdio al mes que s’emet a Paterna. L’objectiu principal és comunicar a tota la Comunitat Valenciana allò que està passant a l’institut.

El programa farà diferents seccions, com un apartat dedicat a dubtes que la directora respondrà, anomenat “La directora respon”. O una altra secció anomenada “Univers Matisse”, dedicada a ràdio teatre, debats i contingut científic.

El projecte vol donar l’oportunitat a l’alumnat de tot el centre d’abordar nous aprenentatges de qualsevol àmbit des de l’interés i la curiositat. Facilitar a l’alumnat de cicles en Vídeo, Disc Jockey i So, i del cicle de So per a Audiovisuals Espectacles, un projecte real on posar en pràctica els coneixements tècnics adquirits dins dels mòduls de la seua titulació.

La gran varietat de grups i nivells que conviuen al nostre centre proporcionen una rica diversitat d’interessos, capacitats o necessitats del nostre alumnat, i aquest projecte pretén posar en valor aquesta diversitat, fent protagonistes a tots, facilitant a cada persona un aprenentatge adequat a les seues característiques.

L’àrea de la realització tècnica estarà a càrrec de l’alumnat del cicle mitjà de Vídeo Disc Jockey i So, i del cicle superior en So per a Audiovisuals y Espectacles, que disposaran de les instal·lacions tècniques del centre per a la realització del programa.

Redactor Junior

close